De verzoeningscommissie Bouw
kan uw technische geschillen oplossen

Bouwen... met een gerust hart

slideshow
Previous Slide 2/2 Next

Contacteer ons...

Heeft u vragen ? Wil u meer informatie ? U kan de verzoeningscommissie contacteren via mail naar emmanuelle.salvatori@just.fgov.be of telefoonisch.
Behalve tijdens de zittingen of vergaderingen is het secretariaat van de Verzoeningscommissie open van 9u30 tot 12u30 en van 14u tot 16u.
Wij verwijzen U dan naar de website van de Commissie voor meer inlichtingen: www.bouwverzoening.be
De informatie op deze website (bv. het procedurereglement, tarieven,...) kan u op eenvoudig verzoek eveneens verkrijgen op een duurzame drager

  • Verzoeningscommissie Bouw vzw
  • Espace Jacquemotte
  • Hoogstraat 139
  • 1000 Brussel
  • T 02.504 97 86
  • F 02.504 97 84
  • E info@bouwverzoening.be
Met de steun van: webdesign by Mia
JustitieBouwunieConfederatieAFABNAVTestaankoop