De verzoeningscommissie Bouw
kan uw technische geschillen oplossen

Bouwen... met een gerust hart

slideshow
Previous Slide 1/2 Next

News

Het ODR-platform tracht geschillen die voortvloeien uit e-commerce buiten de rechtbank...

Pour introduire votre dossier électroniquement, vous pouvez utliser la plate-forme Belmed via www.belmed.fgov.be ou nous envoyer...

Om een dossier electronisch in te dienen, kunt U het platform Belmed gebruiken maken: www.belmed.fgov.be of een email opsturen...

  • Verzoeningscommissie Bouw vzw
  • Espace Jacquemotte
  • Hoogstraat 139
  • 1000 Brussel
  • T 02.504 97 86
  • F 02.504 97 84
  • E info@bouwverzoening.be
Met de steun van: webdesign by Mia
JustitieBouwunieConfederatieAFABNAVTestaankoop