De verzoeningscommissie Bouw
kan uw technische geschillen oplossen

Bouwen... met een gerust hart

slideshow
Previous Slide 1/2 Next

ODR verordering

Het ODR-platform tracht geschillen die voortvloeien uit e-commerce buiten de rechtbank op te lossen. Het platform kan niet aangewend worden voor geschillen tussen een consument en een gekwalificeerde entiteit.

 http://ec.europa.eu/odr/

  • Verzoeningscommissie Bouw vzw
  • Espace Jacquemotte
  • Hoogstraat 139
  • 1000 Brussel
  • T 02.504 97 86
  • F 02.504 97 84
  • E info@bouwverzoening.be
Met de steun van: webdesign by Mia
JustitieBouwunieConfederatieAFABNAVTestaankoop