De verzoeningscommissie Bouw
kan uw technische geschillen oplossen

Bouwen... met een gerust hart

slideshow
Previous Slide 1/2 Next

Tarieven

Bij betwistingen zijn de betrokkenen meestal beducht voor de soms hoge kosten van een gerechtelijke procedure.
Wanneer men een beroep doet op de Commissie, betaalt elke partij bij het inleiden van het dossier een vast bedrag van 332.75€mbtw. De bijdrage dekt het eerste plaatsbezoek van de deskundige-verzoener. 
In dit bedrag zijn alle prestaties en alle kosten begrepen die betrekking hebben op de eerste technische werkzaamheden van de deskundige-verzoener zoals bedoeld onder de artikelen 28 van het procedurereglement. Dit bedrag wordt verhoogd met 242EURO (btw van 21% niet inbegrepen) per toegevoegde sapiteur en/of expert, wanneer de Commissie hiertoe beslist.
 
In geval van een medeëigendom, wordt een supplement van 121€ mbtw gevraagd per medeeigenaar die partij is.
Naast het voordeel van deze bescheiden basisprijs blijven de partijen meester over de kosten van eventuele bijkomende onderzoeksdaden.
Immers, bovenop het vaste bedrag moet de deskundige voor eventuele bijkomende onderzoeksdaden, eerst een bestek laten goedkeuren door de partij die de expertise heeft aangevraagd en er de kosten van voorschiet. De kosten (bbtw) voor eventuele bijkomende onderzoeksdaden bestaan uit ereloon (75 € /u), verplaatsingsvergoedingen (1 €/km, reistijd inbegrepen) en secretariaatskosten (31 €/u).

  • Verzoeningscommissie Bouw vzw
  • Espace Jacquemotte
  • Hoogstraat 139
  • 1000 Brussel
  • T 02.504 97 86
  • F 02.504 97 84
  • E info@bouwverzoening.be
Met de steun van: webdesign by Mia
JustitieBouwunieConfederatieAFABNAVTestaankoop