De verzoeningscommissie Bouw
kan uw technische geschillen oplossen

Bouwen... met een gerust hart

slideshow
Previous Slide 1/2 Next

Tarieven

Bij betwistingen zijn de betrokkenen meestal beducht voor de soms hoge kosten van een gerechtelijke procedure.
Wanneer men een beroep doet op de Commissie, betaalt elke partij bij het inleiden van het dossier een vast bedrag van 200€bbtw, dat de kosten dekt van het eerste plaatsbezoek van de deskundige en het opstellen van het proces-verbaal van verzoening of het technisch bindend verslag. Naast het voordeel van deze bescheiden basisprijs blijven de partijen meester over de kosten van eventuele bijkomende onderzoeksdaden.
Immers, bovenop het vaste bedrag moet de deskundige voor eventuele bijkomende onderzoeksdaden, eerst een bestek laten goedkeuren door de partij die de expertise heeft aangevraagd en er de kosten van voorschiet. De kosten voor eventuele bijkomende onderzoeksdaden bestaan uit ereloon (75 € /u), verplaatsingsvergoedingen (1 €/km, reistijd inbegrepen) en secretariaatskosten (31 €/u).

AttachmentSize
6-tarieven expertise 01-04-2013.pdf53.35 KB
  • Verzoeningscommissie Bouw vzw
  • Espace Jacquemotte
  • Hoogstraat 139
  • 1000 Brussel
  • T 02.504 97 86
  • F 02.504 97 84
  • E info@bouwverzoening.be
Met de steun van: webdesign by Mia
JustitieBouwunieConfederatieAFABNAVTestaankoop